Proizvodi

Proizvodi

SURPASS hiT 7300 Next-Generation Multi-Haul DWDM platforma

SURPASS hiT 7300 SURPASS hiT 7300 je prilagodljiva i cijenovno učinkovita 40-kanalna DWDM platforma optimizirana za transporte velikih kapaciteta u regionalnim mrežama i mrežama velikih udaljenosti . Ova platforma ima mogućnost dodatnog proširenja na 80 kanala, dizajnirana je i optimizirana za brzine prijenosa od 2.5 Gbit/s, 10 Gbit/s i 40 Gbit/s po valnoj duljini.
Glavne karakteristike SURPASS hiT 7300 DWDM platforme:
 • Opsežne mogućnosti automatizacije pri puštanju u pogon, konfiguraciji servisa i nadogradnji softwera
 • Prilagodljive mrežne konfiguracije i rad (promjenjljivi parametri i GUI)
 • Do 40 kanala, sa mogućnošću dodatnog proširenja do 80 kanala, sa maksimalnim dometom od 1,600km pri 40 Gbit/s po kanalu
 • Potpuni spektar korisničkih sučelja za Ethernet (GE, 10GE), SAN, TDM i OTH servise
 • SNMP i TL-1 upravljačka sučelja
 • Ultra fleksibilna rješenja za OADM, ROADM i PXC
 • OMS i protekcija kanala
 • Osposopbljenost za povezivanje vrlo velikih udaljenosti
 • Potpuno pasivne CWDM ili DWDM aplikacije
 • Podesivi laserski transponderi (cijeli C pojas) za brzo konfiguriranje transparentnih end-to-end servisa i smanjenje troškova rezrevnih dijelova
 • Udaljeni pristup i veliki stupanj automatizacije
 • „Flight recorder“: povlačenje svih dijagnostičkih podataka sa mrežnih elemenata sa jednim klikom miša za brzo otkrivanje greške
 • Potpuna G.709 implementacija omogućava OTH funkcionalnost uključujući end-to-end konfiguriranje i nadzor nad valnim duljinama kroz podmreže više proizvođača
 • Usaglašenost sa NEBS3

Opširnije o SURPASS hiT 7300

Info

ITeRATIO d.d.
Slavonska avenija 24/6
10000 Zagreb

tel: +385 (1) 2371 851
fax: +385 (1) 2371 770

info@iteratio.hr
www.iteratio.hr